Mis on Punane Rist ?

Punane Rist on maailma suurim vabatahtlik organisatsioon, millel eesmärgiks on ennetada ja vähendada inimkannatusi ja diskrimineerimist ning sellega aidata kaasa rahule maailmas. Punasel Ristil on esindus peaaegu igas riigis üle maailma.

Punase Risti loomise idee sündis 1859. aastal Solferino lahingu järgselt ning liikumise eesmärgiks on aidata abivajajaid nii sõja- kui looduskatastroofide järel.
Liikimise peakontor on Genfis ning riiklikud seltsid 186 riigis. Peamisteks institutsioonideks:
- Punase Risti Rahvusvaheline Komitee, humanitaarse missiooniga erapooletu, iseseisev ja neutraalne organisatsioon, mille eesmärgiks on abistada sõja, sisekonfliktide ohvreid ja kaitsta nende elu ja väärikust. Liikumine korraldab rahvusvahelist abi kohaletoimetamist ja jagamist. Samuti edendab ja tugevdab Liikumine rahvusvahelist humanitaarseadust ja universaalseid humanitaarpõhimõtteid.
1863. aastal loodud Rahvusvaheline Komitee on Punase Risti Liikumise aluseks.
- Punase Risti ja Punase Risti Seltside Rahvusvaheline Föderatsioon, mille eesmärgiks on hõlbustada ja edendada selle liikmeks olevate rahvuslike seltside humanitaartegevust kõige haavatavamate ühiskonnarühmade olukorra parandamisel. Föderatsioon rajati 1919. aastal eesmärgiga juhendada ja koordineerida rahvusvahelist abi tehnoloogiliste ja looduskatasroofide, põgenike ja meditsiiniliste kriiside korral. Föderatsioon on rahvuslike seltside esindaja rahvusvahelisel tasandil ning samas edendab koostööd rahvuslike seltside vahel, suurendab nende valmisolekut katastroofisituatsioonideks ning tervise- ja sotsiaalprogrammide läbiviimiseks.

176 riigi rahvuslikud seltsid koosnevad rohkem kui 97 miljonist töötajast - maailma suurim vabatahtlik jõud.

Punane Rist ja Punase Risti vabatahtlikud lähtuvad oma tegevuses seistmest põhimõttest: inimlikkus, võrdsus, erapooletus, sõltumatus, vabatahtlikkus, ainsus ja ülemaailmsus.

  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
     ajalugu
     põhimõtted
     rahvusvahelised lepped
     embleemi kasutamine
  Millega me tegeleme
  Esmaabikursused
  Tegevus vabatahtlikuna
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt