Tegevus vabatahtlikuna

Punane Rist on vabatahtlik organisatsioon, see tähendab, et Punase Risti tegevus toimub üksnes tänu inimestele, kes vabatahtlikult aitavad seda tegevust läbi viia. Eesti Punane Rist on osa rahvusvahelisest vabatahtlike võrgustikust, mille eesmärgiks on aidata enimhaavatavaid inimesi üle maailma. Punase Risti vabatahtlikud aitavad abivajajaid nii hädaolukorras kui selle ületamisel ja normaalse elu juurde naasmisel. Osaledes Punase Risti tegevuses, on Sul võimalik anda panus kellegi elu paremaks muutmisel.
Kui Sa tunned, et soovid teisi inimesi aidata, Sul on selleks energiat, tahet ja aega, siis Tartu Linna Punase Risti Seltsis on võimalik vabatahtlikuna osaleda erinevatest tegevusvaldkondades, mille saad valida oma huvide järgi:

Õnnetuseks ettevalmistuse esmaabirühma tegevuses
Rühma eesmärgiks on olla päästeteenistuse abiks päästetöödel. Selleks läbivad rühma liikmed esmaabi-, päästeotsingute-, esmahoolduse- ja kriisipsühholoogiaalaseid koolitusi, osalevad õppustel ning praktikana pakuvad esmaabiturvet rahvaüritustel. Esmaabirühma liikmeks saab alates 21. eluaastast.

Noorterühma liikmena
Noorterühm koondab kuni 26-aastasedi noori. Noorterühma liikmed võivad osaleda kõikides Punase Risti põhitegevustes ning tegeleda eakaaslastele suunatud projektides. Liikmed läbivad ka esmaabikoolitusi ning võivad hiljem liituda esmaabirühmaga.

Tervise ja sotsiaalvaldkonna vabatahtlik
Tervise ja sotsiaalvaldkonna vabatahtlikud tegelevad tervislike eluviiside propageerimise ja enimhaavatud ühiskonnagruppide heaolu parandamisega. Selleks viiakse läbi erinevatele riskigruppidele suunatud projekte ja tehakse koostööd vastava valdkonna organisatsioonidega

Kui tunned huvi Tartu Punase Risti tegevuse vastu ja soovid selles osaleda, võta ühendust Tartu Punase Risti sekretäriga

  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
  Millega me tegeleme
  Esmaabikursused
  Tegevus vabatahtlikuna
     noorterühm
     esmaabirühm
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt