Esmaabi õpetamine
Esmaabialaste teadmiste ja oskuste edendamine on üks Punase Risti põhitegevustest. Me pakume erinevaid esmaabikursuseid nii täiskasvanutele, kooli- kui lasteaialastele. Meie esmaabikursuste eesmärgiks on anda vajalikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi abi osutamiseks õnnetuse korral.
        Õnnetuseks valmisolek
Selleks, et olla valmis õnnetuste ja katastroofide korral elanikkonda abistama, on Punase Risti koosseisus õnnetuseks valmisoleku esmaabi rühmad, mille liikmed on saanud väljaõppe osalemaks katastroofide ja suurõnnetuste korral päästetöödel ja -otsingutel Eesti alarmteenistuste abijõuna.
        Katastroofiabi
Punase Risti üheks tähtsaimaks ülesandeks on sõjategevuse või looduskatastroofid läbi kannatada saanud elanikkonna toetamine ja abistamine. Eesti Punane Rist on korraldanud humanitaarabi nii sõjakolletesse kui põgenikelaagritesse.
        Noorsootöö
Tartu Linna Punase Risti koosseisu kuulub noorterühm, mille tegevuses osalevad kuni 26-aastased noored. Rühma liikmed savad erinevaid koolitusi esmaabi, ennetustöö ja tegevuseks riskirühmadega ning üheks olulisimaks eesmärgiks on teavitustöö tegemine eakaaslaste seas.

        Ennetustöö
Punane Rist ennetustöö puudutab eelkõige AIDSi-, narkomaania-, alkoholismi- ja suitsetamisevastast ennetustööd nii noorte kui täiskasvanute hulgas.
        Töö riskirühmadega
Punase Risti üheks prioriteediks on abitusse olukorda sattunud inimeste - orbude, invaliidide, üksikute vanurite, paljulapseliste perede, vanglast vabanenute, tuleõnnetuse ohvrite jne abistamine.
        Tervisekasvatus
Tervisekasvatus on üheks Punase Risti tegevusvaldkonnaks, mille eesmärgiks on selgitustöö kaudu tõsta elanikkonna teadlikkust tervist ohustavatest riskidest ning hoida ära õnnetusi.
        Sõjategevuse või katastroofide tõttu lahutatud perekondade kokkuviimine
Eesti Punase Risti otsimisteenistus töötab kooskõlas Genfi Konventsioonideganing selle eesmärgiks on sõja või katastroofi tagajärjel lahkuläinud pereliikmete otsimisega,. Punase Risti Teate edastamisega Eesti Vabariigis elavate isikute ja katastroofi / relvakonflikti piirkonnas elavate sugulaste vahel.
        Hauakülastustõendid

  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
  Millega me tegeleme
     tervisekasvatus
     otsimisteenus
     hauakülastustõendid
  Esmaabikursused
  Tegevus vabatahtlikuna
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt