Punase Risti ajalugu

Punane Rist on maailma suurim vabatahtlik organisatsioon, millel on esindus peaaegu igas riigis üle maailma.

Punase Risti idee sünd: 1959. a. Solferino lahing

        Punase Risti idee sündis 1859. aastal, mil noor shveitsi ärimees Jean Henri Dunant sattus juhuslikult Solferino sõjatandrile Põhja-Itaalias ja hakkas seal korraldama vabatahtlikku abi tuhandetele verises lahingus haavata saanutele. Prantsusmaa ja Austria vahel toimunud lahingus osales üle 300 000 mehe, kellest 40 000 sai viisteist tundi kestnud lahingus kas surma või haavata. Vähesed meditsiinijõud ei tulnud aga oma ülesandega toime.
Dunant oli sõjatandril nähtust vapustatud ning moodustas Castiglione küla talunaistest ja juhuslikest läbisõitjatest moodustatud vabatahtliku abistusrühma. Erapooletuna ei eristanud Dunant haavatuid rahvusliku kuuluvuse järgi. Dunantu tegu viis Runase Risti Liikumise loomiseni.

1862: Dunant avaldas Solferino ja Castiglione kogemuste kohta raamatu "Solferino mälestus"
Raamatu teesideks olid:
1. Kõikides maades tuleb luua püsivaid vabatahtlikke organisatsioone abistamaks meditsiiniteenistusi sõjaolukorras
2. Tuleb luua sõjas haavata saanute ja meditsiiniteenistuste kaitseks rahvusvaheline leping.

1863: Genfis moodustati Punase Risti organisatsioon
Luukase rahvusvaheline komitee sõjahaavatute abistamiseks. Liikmeteks on Henry Dunant, Gustave Moynier, Louis Appia, Theodore Maunoir js Guillaume-Henri Dufour.
Meditsiiniteenistuste ühiseks rahvusvaheliseks kaitsvaks tunnuseks valiti punane rist - Shveitsi riigilipu negatiiv. Seda tunnust otsustati hakata kasutama nii meditsiiniliste formeeringute lippudel kui ka käesidemetel.
1976 nimetati komite ümber Rahvusvahelise Punase Risti Komiteeks (International Committee of the Red Cross (ICRC)).

1864: I Genfi konventsioon
Kaksteist riiki allkirjastavad 10 astiklist koosneva Esimese Genfi Konventsiooni - rahvusvahelise seaduse, mis kaitseb ühtviisi nii haavatud vastaspoole sõdureid kui nende eest hoolitsejaid. Oluline idee oli see, et kõik haavatud, nii omad kui võõrad, tuleb lahinguväljalt ühtviisi päästa ja anda neile ühesugust ravi.

1867: Esimene Punase Risti Rahvusvaheline Kongress
Esimesel Punase Risti Rahvusvahelisel Kongressil osalesid üheksa valitsust, kuusteist riiklikku komiteed ja RahvusvahelineKomitee. Järgnesid konverentsid Berliins (1869), Genfis (1884), Karlsruhes (1887), Roomas (1892) ja Viinis (1897).

1899: Haagi Konventsioonid
- Maalahingu seadused ja tavad (Teine Konventsioon)
- 1964, aasta Genfi Konventsiooni põhimõtete kohandamine merelahingutele (Kolmas Konventsioon)  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
     ajalugu
     põhimõtted
     rahvusvahelised lepped
     embleemi kasutamine
  Millega me tegeleme
  Esmaabikursused
  Tegevus vabatahtlikuna
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt